3933 Olaszliszka, Szent István út 27.

+36 47 558 014

Kertész László

(1955-2020)

A XX. század első évtizedeiben megszületett magyar ipari zárgyártás egyetlen máig élő márkája, az ELZETT. Az 1919 óta létező már-kanévvel jelölt termékek túlélték a világégést és az azt követő korszakot, majd a háború u-tán 2 évtizeddel az Elzett Művek már mint országos gyártóhálózat szinte minden régió-ban munkát adott az embereknek. Így jött létre a hatvanas évek közepén a sátoralja-újhelyi Elzett-üzem is, amelyben más fémipari termékek mellett hagyományos Elzett zártí-pusokat is gyártottak.

Kertész László 24 évesen került kapcsolatba az újhelyi gyárral, amely 1979-ben hozott létre Olaszliszkán a mezőgazdasági szövetkezet ipari melléküzemágaként egy telephelyet, kihelyez-ve a zárak gyártását is. Frissen idekerült üzem-vezetőként néhány év alatt jelentős fejlesz-téseket vitt keresztül: faüzemet létesített, a MOFÉM mosonmagyaróvári gyárából nyomá-sos öntödét telepített át és a zárgyártást se-gítő lakatosipari műhelyt indított el. A soproni és budapesti Elzett gyár termelését kiegészít-ve itt is készültek Dose, Lővér típusú zárak és a klasszikus 85-ös portálzár, emellett bútorzá-rakat, alkatrészeket gyártottak a sátoraljaúj-helyi és budapesti Elzett számára. Kertész László egy 2002-es interjúban elmondta: akkoriban négyszáz alkalmazott volt az olaszliszkai gaz-dasági szövetkezetben, csak a zár- és lakatos-ipari üzemben 180 fő dolgozott. Kertész László – mint mondta – „nem gyárosnak készült”, üzeme mégis Olaszliszka és környéke legna-gyobb foglalkoztatója lett.

A szövetkezeti rendszer összeomlása után, 1991-ben alapította az Elga-Zár Kft-t, amely nevében is őrzi az Elzett-es és a gazdászszö-vetkezeti alapokat. Ekkorra már az Elzett borsodi hőskorszaka véget ért: egy év múlva a sátoraljaújhelyi Elzett gyárat felszámolták, né-hány év után a Roto Frank vette meg, majd 2000-ben eladta az akkor alapított Certa Kft-nek, míg végül tavaly a német Festo csoport tulajdonába került.

Az Elga-Zár Elzett-tel való kapcsolata azonban nem szűnt meg. A budapesti Elzett-tel (ma dormakaba) alapítása óta együtt dolgoznak, mint az ’Elzett’, ’Róna’, ’777’ és ’Valido’ termékek gyártója. Kertész László 2014-ben megállapodott az Euro-Elzettel is néhány termék kihelyezett gyártásáról, amely együtt-működés 2019 elején, a soproni gyártási folyamatok megújítása okán ért véget.

A tragikus hirtelenséggel, alattomos betegség következtében 64 éves korában elhunyt Kertész László munkássága, rendkívüli műszaki tudása, szakértelme, megnyerő személyi-sége éppúgy az Elzett márka múltjának és jelenének része, mint az általa létrehozott Elga-Zár Kft., amellyel beírta nevét a magyar zárgyártás történetébe.